Zanim 1 września padły pierwsze strzały

Kategorie 72024

1 września rozpoczęła się wojna. „Agonię pokoju” przyspieszyła z jednej strony ekspansywna, zaborcza polityka państw faszystowskich, z drugiej – klimat przyzwolenia dla owej polityki, znajdujący się w dyplomacji francuskiej i angielskiej. Wojna, ku której dążył faszyzm, miała być wojną totalną. W takiej wojnie wszystko co służyło zwycięstwu miało być usprawiedliwione: ludobójstwo, eksploatacja gospodarcza, niszczenie kultury napadniętego narodu i oczywiście łamanie prawa międzynarodowego.