Zamiast oficjalnego przemówienia, wiersz Szymborskiej

Kategorie Bez kategorii

Nowy prezydent Kraju Basków, Patxi Lopez, obejmując w Guernice urząd, odczytał zamiast przemówienia inauguracyjnego dwa wiersze: jeden –
baskijskiego poety Kirmena Uribe i drugi – Wisławy Szymborskiej. wiadomosci.wp.pl