Zagraniczne podróże Malezyjek tylko za zgodą rodziny

Kategorie 542

Malezyjskie organizacje
kobiece z oburzeniem zareagowały na pomysł rządu w Kuala Lumpur,
aby nałożyć na kobiety podróżujące samotnie za granicę obowiązek
uzyskania na to pisemnej zgody rodziny lub pracodawcy – doniosły
lokalne media.