Za nowym mundurem panny też pójdą sznurem?

Kategorie 812

Przewiewne do gorącego klimatu lub ciepłe i odporne na wiatr, bez guzików i naramienników – takie mają być nowe mundury naszego wojska. Funkcjonalność zaprezentowanych w Sztabie Generalnym uniformów testują już żołnierze w kraju i w Afganistanie. Tego umundurowania nie wymyśliliśmy zza biurka, to skutek sugestii żołnierzy – powiedział szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Bogusław Hapoński.