W krowach jest coś magnetycznego

Kategorie 8262

Krowy na pastwisku ustawiają się względem pola magnetycznego – informuje „New Scientist”.