Taki mały peron we Włoszczowie

Kategorie 816

Wierną replikę słynnej stacji Włoszczowa,
będącej jedynym przystankiem na najszybszej trasie kolejowej w
Polsce – Centralnej Magistrali Kolejowej – wybudowali studenci
Politechniki Śląskiej.