Syn Sarkozy’ego stanął na ślubnym kobiercu

Kategorie 9476

Jean Sarkozy, młodszy syn
prezydenta Francji z pierwszego małżeństwa, ożenił się z
Jessicą Sebaoun-Darty, należącą do grona spadkobierców czołowej
francuskiej sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym.