Rekord we włoskim parlamencie – 18 artykułów w 2 minuty

Kategorie Bez kategorii

18 artykułów w dwie minuty przyjęła w
głosowaniach włoska Izba Deputowanych, bijąc tym samym rekord
tempa prac.