Przestępcy są bezkarni, bo nie działa monitoring

Kategorie 7828

Policjanci i strażnicy graniczni muszą nieraz godzinami zabawiać rozmową legitymowane osoby, czekając na odpowiedź niewydolnego systemu SIS.