Polski Związek Głuchych dołączył do Widzialnych

Kategorie Bez kategorii

Osoby głuche wspólnie z niewidomymi i niedowidzącymi będą sprawdzać dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym zadaniem nowego zespołu będzie analiza treści serwisów www.