Organizacje wyspiarzy

Kategorie 8420

Niechęć do współpracy, SMS-y zamiast dialogu, powierzchowna akceptacja demokratycznych reguł – te słabości polskiego społeczeństwa, jak w lustrze odbijają się w działalności organizacji społecznych.