Niedźwiedzie na dachu

Kategorie Bez kategorii

Głodna niedźwiedzia mama i jej dzieci
wyruszyły na poszukiwanie jedzenia do miasta Braszów w
środkowej Rumunii, wywołując panikę wśród mieszkańców.