Naukowiec: hobbit chodził do dentysty

Kategorie 60

Ząb hobbita z Flores, karłowatego hominida,
którego kości sprzed 18 tys. lat odnaleziono niedawno w Indonezji,
nosi ślady interwencji dentystycznej – uważa paleoantropolog
Maciej Henneberg z Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii. O jego
teorii informuje serwis Science News.