Murzyn musi odejść!

Kategorie Bez kategorii

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przez polskie
media przewijały się informacje o złym traktowaniu
naszych pracowników migrujących za pracą do państw
starej Unii. Gdy jednak do podobnych sytuacji dochodzi
w Polsce wobec emigrantów z innych krajów, mało kogo
to interesuje. wiadomosci.wp.pl