Możemy wpływać na tempo starzenia się

Kategorie Bez kategorii

Starzenie się jest procesem nieuchronnym, niezwykle skomplikowanym i zależnym od wielu czynników. Ludzie mogą jednak wpływać na jego tempo, np. poprzez zdrową dietę i
niepalenie – to wnioski z I Zjazdu Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej w Warszawie.