Małe parafie też mogą korzystać z unijnej pomocy

Kategorie 966

Parafia Gruszczyce (w diecezji kaliskiej) corocznie rozdaje potrzebującym żywność w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Najbardziej Potrzebującym (PEAD).