Malbork – średniowiecza warownia nad brzegiem Nogatu

Kategorie 156

A wszystko za sprawą Zakonu Krzyżackiego, który osiadł na tym terenie w wieku XIII, by na prawym brzegu Nogatu założyć miasto i wybudować ceglaną twierdzę, której wielkość postawiła ją w gronie największych w Europie.