Kiedy geograficzny zachód stał się „Zachodem”?

Kategorie Bez kategorii

Kiedy geograficzny zachód nie był jeszcze „Zachodem” w sensie świadomej własnej odrębności cywilizacji, przeplatały się tam elementy chrześcijaństwa z kulturą Dalekiego Wschodu, Indii oraz – starożytnej Grecji zapośredniczonej przez islam. Kultura arabska ścierała się z pamięcią Rzymu i wolą mocy przesuwających się na południe ludów z Północy. Samo chrześcijaństwo też było wtedy przesycone wątkami i – co ważniejsze – założeniami o sposobie istnienia świata i jego poznawania – zaczerpniętymi z innych kultur. wiadomosci.wp.pl