J. Staniszkis: producenci broni i wywiady nową władzą?

Kategorie Bez kategorii

Alexander Stubb (minister spraw zagranicznych Finlandii, ten sam, który proponował, aby równocześnie stosować w UE liczenie głosów przez tzw. podwójną większość i – pierwiastek) określił ambiwalentną postawę Europy wobec kryzysu gruzińskiego i Rosji jako efekt nakładania się dwóch sprzecznych logik: państwowych egoizmów i globalnych sieci.