Dzisiejsze decyzje określą losy świata

Kategorie 3024

Kiedy w 1931 roku Japończycy wkroczyli do Mandżurii, a potem – w 1937 po sprowokowanym konflikcie granicznym, do Chin (choć wszyscy oczekiwali, że uderzą w Związek Sowiecki) na kilkadziesiąt lat określono losy świata. Upadły Chiny republikańskie. Związek Sowiecki, który nie przetrwałby na pewno równoczesnej wojny z Japonią i Niemcami, przez lata okupował Europę Środkową. Ale czy nasz naród przetrwałby okupację niemiecką i czy Zachód wygrałby bez frontu wschodniego?