Druga rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski

Kategorie Bez kategorii

Równo dwa lata temu papież Benedykt XVI był w naszym kraju. Po 24 miesiącach przypomnijmy sobie to, czego byliśmy wtedy świadkami .