Czy jesteś za pokawałkowaniem papieża?

Kategorie Bez kategorii

Rozpoczęła się walka o relikwie Jana Pawła II. W polskim Kościele trwa dyskusja, czy ciało Jana Pawła II powinno być źródłem relikwii. Wiadomo, że papież w testamencie prosił, by jego ciało pogrzebać w ziemi, bez sarkofagu. Oznacza to, że chciał, by jego szczątki obróciły się w proch. Ks. Adam Boniecki, naczelny „Tygodnika Powszechnego” stwierdził, że „Obcowanie ze zmarłymi powinno raczej polegać na obcowaniu duchowym, a nie z ich kośćmi”.