Czy dojdzie do ekshumacji zwłok gen. Sikorskiego?

Kategorie Bez kategorii

Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa twierdzi, że Rada jest przygotowana do
przeprowadzenia ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego.
Czeka tylko na decyzję. Powinien podjąć ją premier – wskazuje
„Dziennik Polski”.