Czarnobyl: strefa wyobcowania

Kategorie Bez kategorii

Tu człowiek miał już swoje 5 minut. Dziś, prawie 23 lata po wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu, strefa wyobcowania jest idealnym miejscem dla rozwoju przyrody. To ona króluje teraz w okolicznych wsiach i miasteczka. A skażona Prypeć to muzeum poprzedniej epoki.