Cmenatrz wojenny z okresu I wojny światowej w Ciecierzynie

Kategorie 1060

Jadąc z podczęstochowskiego Olsztyna w kierunku Janowa, baczny obserwator wypatrzy w lesie malutki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Mimo położenia przy popularnym trakcie komunikacyjnym z Częstochowy do Kielc jest prawie nie znany. A szkoda.