Ameryka Amerigo Vespucciego

Kategorie 360

Amerigo Vespucci i Krzysztof Kolumb – kronikarz i żeglarz. Obie postaci niezwykle zasłużone dla odkryć geograficznych. Lecz to imię tego pierwszego nosi zachodnia część globu ziemskiego – Ameryka…