Ali Agca do Lecha Kaczyńskiego: chciałbym mieć polskie obywatelstwo

Kategorie 884

List Mehmeta Alego Agcy do prezydenta Lecha
Kaczyńskiego z prośbą o przyznanie polskiego obywatelstwa zostanie
wysłany w poniedziałek 26 maja – ogłosił w Ankarze adwokat tureckiego terrorysty, który w 1981 roku strzelał do Jana
Pawła II na Placu świętego Piotra.